• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Vseslovenska akcija: “Pokloni čas, polepšaj dan” ( igralnica 1 in 5)

Vseslovenska akcija “Pokloni čas, polepšaj dan” bo potekala 1. oktobra 2023, ko praznujejo mednarodni dan starejših. Slednji sovpada z Nacionalnim mesecem skupnega branja, ki poteka od 8. septembra do 8. oktobra 2023 in se bo zaključila s Tednom otroka.

Sodelujoči v akciji si želijo, da aktivnost ne bi bila enkraten dogodek zato dajejo poudarek na:

  1. Medsektorskem povezovanju v posamezni lokalni skupnosti; želijo si povezovanja in sodelovanja vrtcev, šol, knjižnic, muzejev, domov za starejše občane, dnevnih centrov za starejše, medgeneracijskih centrov, zdravstvenih ustanov, vključno z izvajalkami vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, izvajalcev izobraževanja odraslih, društev ( kot so npr. Karitas, Rdeči križ, društva upokojencev, Univerz za tretje življenjsko obdobje in ostali deležniki, s katerimi menijo, da bi aktivnost »Pokloni čas, polepšaj dan!« dosegla najboljši učinek).
  2. Medgeneracijskemu sodelovanju, povezovanju različnih generacij; želijo se približati tudi tistim, ki so sami in osamljeni. Morda je ena izmed aktivnosti priprava sporočila, ki jih lahko patronažne sestre, prostovoljci, prenesejo v njihove domove, jih povabijo v bližnjo šolo, knjižnico ali dvorano lokalne skupnosti na družabne oziroma kulturne dogodke.
  3. Kulturnemu pridihu, v katerem je v ospredju knjiga; želijo si izpostaviti dejavnosti kot so branje knjige ali posameznih odlomkov starejšim in obratno, pripovedovanje zgodb, morda priprava literarnega ali likovnega dogodka s povabilom k predstavitvi ipd.

V sredo, 27.9.2023 smo bile strokovne delavke in otroci iz igralnice 1 in 5 povabljeni v dom Hmelina Radlje ob Dravi. Povabili so nas k sodelovanju Vseslovenske akcije ” Pokloni čas, polepšaj dan. Prav s tem namenom smo poklonili svoj dopoldanski čas našim starostnikom in skupaj z njimi sodelovali na jesenskih delavnicah. Skupaj z njimi smo v parku nabrali jesenke liste, katere smo uporabili za izdelavo različnih stvari. Otroci so pomagali starostnikom in starostniki so pomagali in svetovali otrokom.

Skupaj smo preživeli lep dopoldanski dan. Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in prijetno druženje ter se že veselimo naslednjega srečanja z njimi.

   

    

     

     

     

       

   

Skip to content