• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Vpis v vrtec

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 – NOVO!!!!!!!

Uradni vpis v vrtec za novo šolsko leto 2023/2024  bo potekal v mesecu februarju 2023 (20. 2. 2023 do 3. 3. 2023). Otroka lahko vpišete osebno v enoti Radlje ob Dravi pri pomočnici ravnatelja za vrtec Špeli Rus, vpisnico pa boste našli na spodnji povezavi.

VABILO: povabilo na vpis v vrtec 2023-24

VLOGA ZA PRVIČ VKLJUČENE V VRTEC: VLOGA ZA VPIS 2023-2024

VLOGA ZA ŽE VKLJUČENE V VRTEC:VLOGA ZA VPIS 2023-2024- že vključeni otroci

 

V Vrtec Radlje ob Dravi vpisujemo otroke na podlagi internega dokumenta Vpisnica  za sprejem otroka v vrtec (VLOGA ZA VPIS 2022-2023). Glede na vsa razpoložljiva mesta v posameznih oddelkih v skladu s Pravilnikom o normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Pravilnik o normativih – oddelki) vpisujemo otroke tudi med letom, če so prosta mesta. Vpis med letom je mogoč največ 30 dni pred vključitvijo v razporejeni oddelek.

Morebitna prosta mesta v posameznih oddelkih v vseh treh enotah so med šolskim letom objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si (portal Ministrstva za šolstvo in šport).

Dostopate pa lahko tudi preko te spletne strani: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx

 

V primeru prejetja večjega števila prijav kot je prostih mest, se upošteva naslednji kriterij, ki je bil sprejet na občinski seji:

pravilnik sprememba vrtec, vloge pa obravnava komisija, ki jo sestavi ravnatelj, mag. Damjan Osrajnik.

 

Zakon o vrtcih pa v okviru 20.člena (a,b,c,č,d,e in f) ravno tako piše o postopku vpisa.   http://predpisi.sviz.si/vzgoja-in-izobrazevanje/vrtci/zakon-o-vrtcih/index.php: ( zakon-o-vrtcih)

O tem, ali omejitev vpisa bo, boste starši obveščeni po pošti.

Izpisanemu otroku v vrtcu ne moremo več nuditi prostega mesta v oddelku, v katerega je bil vpisan ali vključen, v kolikor ob ponovnem vpisu v oddelku ni več prostih mest.

CENIK GLEDE NA SKLEP OBČINE

sklep cene 2023

Izračun plačila glede na plačni razred za leto 2023

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA MED LETOM

Izpis otroka iz vrtca je na željo staršev možen vse leto, odpovedni rok je 30 dni (tisti dan, ko dobimo izpisnico, še točno en mesec). Dokument Izpisnica za otroka dobite v pisarni vodstva vrtca ali na tej povezavi ( IZPISNICA 2021-22) in je nujen dokument ob izpisu otroka iz vrtca.

 

Skip to content