• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Vpis v vrtec

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 – NOVO!!!!!!!

Uradni vpis v vrtec za novo šolsko leto 2021/2022  bo potekal v mesecu marcu 2021 (1. 3. 2020 do 12. 3. 2020). Otroka lahko vpišete osebno v enoti Radlje ob Dravi pri pomočnici ravnatelja za vrtec Špeli Rus, vpisnico pa boste našli na spodnji povezavi.

VABILO: Vpis v vrtec za šol. leto 2021-22 – POVABILO

VLOGA ZA PRVIČ VKLJUČENE V VRTEC: VLOGA ZA VPIS 2021-2022

VLOGA ZA ŽE VKLJUČENE V VRTEC: VLOGA ZA VPIS 2021-2022- že vključeni otroci

Predstavitev na sestanku za novince: novinci 2021-22

 

V Vrtec Radlje ob Dravi vpisujemo otroke na podlagi internega dokumenta Vpisnica  za sprejem otroka v vrtec (VLOGA ZA VPIS 2021-2022). Glede na vsa razpoložljiva mesta v posameznih oddelkih v skladu s Pravilnikom o normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Pravilnik o normativih – oddelki) vpisujemo otroke tudi med letom, če so prosta mesta. Vpis med letom je mogoč največ 30 dni pred vključitvijo v razporejeni oddelek.

Morebitna prosta mesta v posameznih oddelkih v vseh treh enotah so med šolskim letom objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si (portal Ministrstva za šolstvo in šport).

Dostopate pa lahko tudi preko te spletne strani: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx

 

V primeru prejetja večjega števila prijav kot je prostih mest, se upošteva naslednji kriterij, ki je bil sprejet na občinski seji:

pravilnik sprememba vrtec, vloge pa obravnava komisija, ki jo sestavi ravnatelj, mag. Damjan Osrajnik.

 

Zakon o vrtcih pa v okviru 20.člena (a,b,c,č,d,e in f) ravno tako piše o postopku vpisa.   http://predpisi.sviz.si/vzgoja-in-izobrazevanje/vrtci/zakon-o-vrtcih/index.php: ( zakon-o-vrtcih)

O tem, ali omejitev vpisa bo, boste starši obveščeni po pošti.

Izpisanemu otroku v vrtcu ne moremo več nuditi prostega mesta v oddelku, v katerega je bil vpisan ali vključen, v kolikor ob ponovnem vpisu v oddelku ni več prostih mest.

CENIK GLEDE NA SKLEP OBČINE

Sklep občine Radlje – cena 2021

Sklep-obcine-Radlje-cena-2022

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA MED LETOM

Izpis otroka iz vrtca je na željo staršev možen vse leto, odpovedni rok je 30 dni (tisti dan, ko dobimo izpisnico, še točno en mesec). Dokument Izpisnica za otroka dobite v pisarni vodstva vrtca ali na tej povezavi ( IZPISNICA 2021-22) in je nujen dokument ob izpisu otroka iz vrtca.