• 02 88 79 579
 • vrtec@osradlje.si

Svetovalna služba

PRIORITETE SVETOVALNEGA DELA V VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Svetovalna delavka: Špela Rus, univ. dipl. pedagoginja

 

1.1      OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Tedensko strokovno delo v oddelku, vezano na socializacijo in pomoč pri vključevanju v različne dejavnosti in vsebine
 • Sodelovanje pri izvajanju individualiziranih programov za vse otroke s posebnimi potrebami v našem vrtcu, ki smo si ga zastavile v tem šolskem letu
 • Vodenje strokovnih timov in sodelovanje ob končnih evalvacijah ob koncu šolskega leta 2022/2023

1.2      ŠOLSKI NOVINCI

 • Kontinuirano sodelovanje v oddelkih vrtca, v katere so vključeni otroci, ki bodo šli v jeseni v šolo
 • Pomoč vzgojiteljicam pri individualnih pogovornih urah za otroke – šolske novince (po potrebi in strokovni presoji vzgojiteljice)
 • Oblikovanje oddelkov (mesec maj 2023)

1.3      STROKOVNE DELAVKE

 • Nudenje pomoči na področju načrtovanja, spremljanja in evalviranja ter refleksije vzgojno izobraževalnega dela
 • Ohranjanje in poglabljanje dobre prakse v našem vrtcu
 • Strokovno povezovanje in izmenjava izkušenj na podlagi konkretnih problemov in dilem v pedagoški praksi
 • Profesionalizacija, utrjevanje ugleda in identitete strokovnega kadra v vrtcu
 • Pomoč pri novostih v vzgojno – izobraževalnem delu na področju predšolske vzgoje

1.4      STARŠI

 • Ozaveščanje staršev o pomenu predšolskega obdobja za razvoj otroka
 • Individualne pogovorne ure za starše otrok, kjer se pojavijo kakšne posebnosti, krize, odkloni…
 • Ozaveščanje in pomoč staršem pri zgodnjem odkrivanju primanjkljajev na posameznih področjih (sodelovanje s zdravstveno službo).
 • Pomoč pri socialni problematiki družin (sodelovanje s CSD Radlje, zdravstvena služba)
 • Vsakodnevni osebni stik s starši
 • Prve pomembne informacije in osebni stik ob vpisu otroka v vrtec
 • Prvi roditeljski sestanek za starše novincev (julij 2023)
 • Izvajanje delavnic za starše (predvidoma enkrat mesečno od oktobra naprej in sicer vsak 2. torek v mesecu ob 17.00) “URICA ZAME”

1.5      VPIS V VRTEC

 • priprava dokumentacij za postopek vpisa v vrtec za leto 2023/24
 • vpis v vrtec za leto 2023/24
 • priprava oddelkov za novo “vrtčevo leto” (julij in avgust 2023)
 • sestanek za starše novincev (julij 2023)

petko-preproga

Skip to content