• 02 88 79 579
 • vrtec@osradlje.si

Svetovalna služba

PRIORITETE SVETOVALNEGA DELA V VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Svetovalna delavka: Špela Rus, univ. dipl. pedagoginja

img_5116

LDN SVETOV. SLUŽBE (Samodejno shranjeno)

1.1      OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Tedensko strokovno delo v oddelku, vezano na socializacijo in pomoč pri vključevanju v različne dejavnosti in vsebine
 • Sodelovanje pri izvajanju individualiziranih programov za vse otroke s posebnimi potrebami v našem vrtcu, ki smo si ga zastavile v tem šolskem letu
 • Vodenje strokovnih timov in sodelovanje ob končnih evalvacijah ob koncu šolskega leta 2019/2020

1.2      ŠOLSKI NOVINCI

 • Kontinuirano sodelovanje v oddelkih vrtca, v katere so vključeni otroci, ki bodo šli v jeseni v šolo
 • Pomoč vzgojiteljicam pri individualnih pogovornih urah za otroke – šolske novince (po potrebi in strokovni presoji vzgojiteljice)
 • Predavanje za starše – osebnostna zrelost otroka ob vstopu v šolo (mesec november 2019 – Špela Rus, Simona Ternik)
 • Vpis za šolske novince (mesec februar 2020)
 • Oblikovanje oddelkov (mesec julij 2020)
 • Obisk parov (učiteljica in vzgojiteljica), ki bodo otroke poučevali v naslednjem šol. letu, v vrtcu (mesec maj 2020)
 • Strokovno srečanje z zdravstveno službo in strokovnimi delavkami vrtca (mesec maj 2020)

1.3      STROKOVNE DELAVKE

 • Nudenje pomoči na področju načrtovanja, spremljanja in evalviranja ter refleksije vzgojno izobraževalnega dela
 • Ohranjanje in poglabljanje dobre prakse v našem vrtcu
 • Strokovno povezovanje in izmenjava izkušenj na podlagi konkretnih problemov in dilem v pedagoški praksi
 • Profesionalizacija, utrjevanje ugleda in identitete strokovnega kadra v vrtcu
 • Pomoč pri novostih v vzgojno – izobraževalnem delu na področju predšolske vzgoje

1.4      STARŠI

 • Ozaveščanje staršev o pomenu predšolskega obdobja za razvoj otroka
 • Individualne pogovorne ure za starše otrok, kjer se pojavijo kakšne posebnosti, krize, odkloni…
 • Ozaveščanje in pomoč staršem pri zgodnjem odkrivanju primanjkljajev na posameznih področjih (sodelovanje s zdravstveno službo).
 • Pomoč pri socialni problematiki družin (sodelovanje s CSD Radlje, zdravstvena služba)
 • Vsakodnevni osebni stik s starši
 • Prve pomembne informacije in osebni stik ob vpisu otroka v vrtec
 • Prvi roditeljski sestanek za starše novincev
 • Izvajanje delavnic za starše (predvidoma enkrat mesečno od oktobra naprej in sicer vsak 2. torek v mesecu ob 17.00) “URICA ZAME”

petko-preproga