• 02 88 79 579
 • vrtec@osradlje.si

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov Občine, Sveta staršev in delavcev šole. Člani imajo štiriletni mandat.

Sestava Sveta zavoda (mandatno obdobje 2021 – 2025) :

 • Predsednica Sveta zavoda: Andreja Mravljak
 • Predstavniki staršev: Jasmina Erjavec, Natalija Čepe, Nastja Kotnik
 • Predstavniki ustanovitelja: Robert Potnik, Anton Vodušek, Metka Erjavec
 • Predstavniki delavcev: Mojca Mošič, Mojca Dobnik Repnik, Melita Stražišnik, Erika Repnik

Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja;
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
 • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca šole;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole;
 • opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet staršev

Predstavniki sveta staršev po oddelkih:

Seznam predstavnikov sveta staršev 2022-2023 – splet

Zapisniki sej sveta staršev vrtca za leto 2022/2023:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3.seje vseta staršev

Zapisniki sej sveta staršev vrtca za leto 2021/2022:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisniki sej sveta staršev vrtca za šolsko leto 2020/2021:

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2020

ZAPISNIK SVETA STARŠEV VRTCA RADLje 23. 2. 2021

zapisnik 3.seje sveta staršev

Zapisniki sej sveta staršev vrtca za šolsko leto 2019/2020:

Zapisnik 1. seje staršev 2019-2020

zapisnik 2. seje sveta staršev 2020

zapisnik 3. seje sveta staršev 2020

Zapisniki sej sveta staršev vrtca za šolsko leto 2018/2019:

zapisnik 1. sveta staršev 2018_19

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV

zapisnik 3. seje sveta staršev 2019

Zapisnik 4. seje sveta staršev

Zapisniki sej sveta staršev vrtca za šolsko leto 2017/2018:

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV

Zapisniki sej sveta staršev vrtca za šolsko leto 2016/17:

zapisnik-1-seje-sveta-starsev

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV

zapisnik-2-seje-sveta-starsev

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV

Več lahko preberete na tej povezavi.

Skip to content