• 02 88 79 579
 • vrtec@osradlje.si

Svet šole

Svet šole je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov Občine, Sveta staršev in delavcev šole. Člani imajo štiriletni mandat.

Sestava sveta šole:

 • Predsednica Sveta šole: Monika Ravnjak
 • Predstavniki staršev: Lucija Helbl, Marjeta Vodušek, Katja Črešnik Rac
 • Predstavniki ustanovitelja: Silvo Pinter, Alojz Komše, Helena Pušnik Knez
 • Predstavniki delavcev: Lilijana Dapčević, Jasna Mlinarič, Valerija Tertinek, Silva Ternik

Svet šole opravlja naslednje naloge:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja;
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
 • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca šole;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole;
 • opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet staršev

Predstavniki sveta staršev po oddelkih:

Seznam prestavnikov sveta staršev 2017-2018

Zapisniki sej sveta staršev vrtca za šolsko leto 2017/2018:

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV

 

Zapisniki sej sveta staršev vrtca za šolsko leto 2016/17:

zapisnik-1-seje-sveta-starsev

zapisnik-2-seje-sveta-starsev

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV

Več lahko preberete na tej povezavi.