• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Opis vrtca

logo-vrtec-radlje-250

Vrtec Radlje ob Dravi
Koroška cesta 15
2360 Radlje ob Dravi

Tel pomočnica: (02) 88 79 579
Tel zbornica: (02) 88 79 577
Tel Vuhred: (02) 88 71 501

E-pošta: vrtec@osradlje.si
Splet: http://vrtec.osradlje.si

Davčna št.: SI54093899
Matična št.: 5089271000

TRR: 0130 1603 0677 094
odprt pri banki NLB – UJP Radlje ob Dravi

Pravila – razbremenilni ukrepi – COVID 19 – VRTEC – 1.9.2021.docx

Ustanovitelj OŠ Radlje ob Dravi

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi je Občina Radlje ob Dravi. Ustanovljen javni zavod posluje pod imenom Osnovna šola Radlje ob Dravi. Sedež ustanovitelja je Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Šolski okoliš OŠ Radlje ob Dravi

OŠ Radlje zajema učence Občine Radlje ob Dravi ter obsega naslednje kraje, vasi in zaselke: Zg. Vižinga, Sv. Trije Kralji, Št. Janž, Vas, Sp. Vižinga, Dobrava, Vuhred, Sp. Orlica, Sv. Anton.

Šolski prostor

Obsega stavbo šole, telovadnico, igrišče za pouk športne vzgoje, zunanje površine, zelenice in asfaltne površine. Na vseh teh površinah šola prevzema odgovornost za učence v času pouka, ko se na njih odvijajo izobraževalno- vzgojne dejavnosti.

Organizacijska shema šole

Ravnatelj: mag. Damjan Osrajnik
Pomočnica ravnatelja za šolo: Simona Ternik
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Špela Rus

Organi zavoda:

  • Svet šole
  • Svet staršev

Strokovni organi šole:

  • učiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • strokovni aktivi
  • razredniki

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Ime in priimek: Katja Tretjak, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o.

Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

Elektronski naslov: katja@czpp.si

Telefon: 08 2059604

2018 – Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

 

 

Skip to content