• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Odpiralni čas

Poslovni čas je prilagojen vsaki enoti vrtca, glede na potrebe staršev, kar smo upoštevali tudi v sistemizaciji vrtca za 2018/2019. V letošnjem letu je odpiralni čas vrtca enote Radlje od 5.15 do 16.00, enote Vuhred od 5.30 do 16.00, v enoti Remšnik pa od 6.30 do 15.30.

Posamezni oddelki so odprti glede na potrebe, ki so jih starši izrazili ob vpisu otroka v vrtec (urna prisotnost posameznega otroka). V dnevnem programu je lahko otrok prisoten od 6 do 9 ur dnevno. Jutranje (5.15 oz. 5.30 do 7.30) in popoldansko (15.00 in 16.00) vzgojo in varstvo bomo organizirali glede na potrebe števila otrok.

Želimo si, da bi bil prihod slehernega otroka v vrtec čim bolj prijeten,  zato bomo še naprej posvečali posebno skrb in pozornost sprejemu posameznega otroka v vrtec, osebnemu stiku med strokovno delavko in staršem ter ugodnem čustvenem ozračju ob jutranjem prihodu.

URNIK POSAMEZNIH ENOT:

MESEC SEPTEMBER 2018 Radlje

MESEC SEPTEMBER 2018 Vuhred

v enoti Remšnik je urnik enak za celo šolsko leto.

V primeru nadomeščanj, se urnik spreminja in teh sprememb ni objavljenih na spletni strani.