• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 – obdobje C

                                           

 

Osnovna šola Radlje ob Dravi (enota vrtec) je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 20172018, obdobje C«, ki je delno sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Delo pomočnika vzgojitelja začetnika opravlja Katja Pajtler.

Pomočnica vzgojiteljice  začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njo sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.

Pomočnica vzgojiteljice začetnica je lahko vključena v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

POROČILO O PRIPRAVNIŠTVU_ Pajtler

Skip to content