• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI (oddelek 5)- vso leto

Tudi v letošnjem letu 2020/21 smo z našo skupino sodelovali v projektu »Tek podnebne solidarnosti«, ki poteka pod okriljem Slovenske karitas. Pridno smo tekli in nabirali kilometre na najrazličnejših lokacijah v okolici našega vrtca in s tem izrazili solidarnost do ljudi v Afriki, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri smo pomagali graditi kroge solidarnosti okoli planeta zemlje. Otrokom v naši skupini je v letošnjem letu uspelo preteči 193 km.

Nameni teka:

–       Otroci tečejo v znamenju solidarnosti do ljudi v najrevnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo.

–       Otroke vzpodbujati k solidarnosti do drugih, že pri najmlajših vzgajati vrednote kot so: sočutnost, solidarnost, multikulturnost.

–       Otroci tečejo, ker se zavedamo pomena gibanja v predšolskem obdobju.