• 02 88 79 579
 • vrtec@osradlje.si

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI (ODDELEK 3)

Tek podnebne solidarnosti je mednarodni projekt, ki se izvaja pod okriljem Slovenske Karitas.

K sodelovanju se je tudi letošnje leto vključila naša skupina otrok, starih od 2 – 3 let. Od meseca marca, ko smo se prijavili v ta projekt, smo po svojih močeh tekli ob vseh priložnostih (v igralnici, na hodniku, v telovadnici, na stadionu, v okolici vrtca, na vrtčevskem igrišču, na izletih, pohodih …) ter nabirali kilometre, s katerimi smo izrazili solidarnost do ljudi v Afriki, ki so jih posledice naravnih sprememb najbolj prizadele. S pretečenimi kilometri bomo gradili kroge solidarnosti okoli planeta Zemlje (dolžina ekvatorja je 40.075 km).

Cilji teka:

 • spodbujanje solidarnosti,
 • spoznavanje dežel, kjer vlada revščina,
 • vzgoja za vrednote že najmlajših: sočutnost, solidarnost, multikulturnost.

Dejavnosti v skupini:

 • pogovor ob ogledu slikovnega materiala,
 • izvajanje teka solidarnosti in beleženje na plakatu,
 • informiranje staršev preko oglasne deske,
 • sodelovanje strokovnih delavk na Dm teku,
 • ogled CD »Živi preprosto in solidarno«,
 • izvedba krosa za zaključek projekta,
 • priprava poročila.

Strokovne delavke vrtca Radlje smo se udeležile Dm teka za ženske in s tem izrazile solidarnost do ljudi v Afriki, ki so jih posledice naravnih katastrof najbolj prizadele.

Na koncu smo vse pretečene metre prešteli in ugotovili, da nam je v tem času uspelo preteči 31200 m in smo ponosni na naš uspeh!

Upamo in hkrati verjamemo, da bodo že naši najmlajši spoznali, kakšne so posledice podnebnih sprememb in kaj narediti, da se bo stanje spremenilo na bolje.

Pri izvajanju Teka solidarnosti smo vsi uživali in se veselimo sodelovanja v prihodnjem letu.

Andreja in Katja