• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI (Oddelek 13 – junij 2021)

V mednarodni projekt »Tek podnebnih sprememb«, ki ga izvaja slovenski Karitas, smo se pridružili tudi z otroki iz vrtca Remšnik. Namen tega projekta je, ozaveščati mlade o podnebnih spremembah, ki prizadenejo revnejše države v Afriki. V okviru tega projekta otroci (in odrasli) tečejo v znak solidarnosti do teh ljudi. Namen projekta je zgraditi že deseti »Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje«.

Ogledali smo si posnetke in fotografije, ki prikazujejo življenje ljudi v najrevnejših državah po svetu. Z otroki smo se veliko pogovarjali o tej temi, predvsem, kaj pomeni biti solidaren in kako lahko pomagamo mi, da se razmere v teh državah vsaj za peščico izboljšajo.

V ta namen smo pripravili kar nekaj dejavnosti. Najprej smo si v igralnici pripravili tabelo za vodenje pretečenih kilometrov posameznega otroka. Moder kvadrat predstavlja razdaljo 200 m, zelen trikotnik 100 m in rdeč krog 50 m. Otroci so zelo motivirani in večkrat dajo sami pobudo, »gremo teči, za Afriko«. Izdelali smo tudi plakat, otroci so narisali planet Zemljo in ljudi različnih ras. Na plakat smo zapisali, kako lahko sami pripomoremo k ohranitvi našega planeta. Vsak otrok je s pikalom obrisal Afriko. Vanjo je odtisnil stopala, ki simbolno predstavljajo naše korake.

 

Zapisali: Petra Renat in Valerija Par