• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnih zavodih oblikuje svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov.

Na ta način lahko vplivajo na način življenja in dela v vrtcu, ga sooblikujejo ter tako ob strokovni avtonomiji vrtca vplivajo tudi na raven kakovosti predšolske vzgoje v skladu z nacionalnim dokumentom, Kurikulumom za vrtce (1999).

Kot posamezni predstavnik staršev ne zastopajo le lastnih starševskih interesov, temveč se povezujejo z vsemi starši v oddelku in njihove pobude ter predloge prenašajo naprej. Organ se sestaja na podlagi svojega programa dela ter na osnovi predlaganih sprememb za izboljšanje kvalitete življenja in dela v vrtcih.

Poslovnik sveta staršev OŠ Radlje ob Dravi

 

Sestava sveta staršev: Seznam predstavnikov sveta staršev 2023-2024

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2023/24

Zapisnik 1. seje sveta staršev – scan

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2022/23

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3.seje vseta staršev

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2021/22

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2020/21

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2020

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2019/20

Zapisnik 1. seje staršev 2019-2020

zapisnik 2. seje sveta staršev 2020

zapisnik 3. seje sveta staršev 2020

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2018/19

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2017/18

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2016/17

Skip to content