• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnih zavodih oblikuje svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov.

Na ta način lahko vplivajo na način življenja in dela v vrtcu, ga sooblikujejo ter tako ob strokovni avtonomiji vrtca vplivajo tudi na raven kakovosti predšolske vzgoje v skladu z nacionalnim dokumentom, Kurikulumom za vrtce (1999).

Kot posamezni predstavnik staršev ne zastopajo le lastnih starševskih interesov, temveč se povezujejo z vsemi starši v oddelku in njihove pobude ter predloge prenašajo naprej. Organ se sestaja na podlagi svojega programa dela ter na osnovi predlaganih sprememb za izboljšanje kvalitete življenja in dela v vrtcih.

Poslovnik sveta staršev OŠ Radlje ob Dravi

Sestava sveta staršev: Seznam prestavnikov sveta staršev 2017-2018

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2017/18

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV

 

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2016/17

zapisnik-1-seje-sveta-starsev

zapisnik-2-seje-sveta-starsev

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2015/16

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2.seje predstavnikov sveta staršev

zapisnik 3. seje predstavnikov sveta staršev