• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

SKRB ZA NAŠE ZDRAVJE (oddelka 6 in 7 – februar 2021)

V našem vrtcu se zavedamo, da je zdravje najpomembnejša vrednota v našem življenju, zato smo vključeni v projekt Zdravje v vrtcu, ki poteka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Naš cilj je oblikovati zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje vseh nas. Otrokom želimo privzgojiti navade zdravega življenja. Preko igre in različnih dejavnosti otroke seznanjamo in učimo, kako poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje. Skozi celo leto sodelujemo tudi  v športno-gibalnem programu Mali sonček.

Gibanje in igra sta primarni otrokovi potrebi in pomembna dejavnika za ohranjanje zdravja otrok, zato otrokom vsakodnevno omogočamo in jih spodbujamo, da z različnimi dejavnostmi na prostem in ob različnih vremenskih pogojih razvijajo svoje gibalne sposobnosti. Vsakodnevno izvajamo gibalne minutke za zdravje. Igramo se razne gibalne igrice in izvajamo različne športne dejavnosti v naravi.

Vsakodnevno poskrbimo, da so bivalni prostori vrtca dobro prezračeni.

Ker je za naše zdravje pomembna zdrava prehrana, skozi celo leto otroke navajamo na zdravo in raznoliko prehrano ter primerno kulturo prehranjevanja. Otroci se po svojih zmožnostih vključujejo in sodelujejo pri pripravi obrokov. Omogočimo jim, da imajo pri posameznih obrokih na razpolago dovolj časa. Velik poudarek namenjamo tudi uporabi vljudnostnih izrazov ter urjenju veščin pri uporabi jedilnega pribora. Preko celega dneva imajo otroci na voljo za pitje vodo ali nesladkan čaj, med posameznimi obroki pa imajo na razpolago tudi različno sezonsko sadje.

Osebna higiena vpliva na krepitev zdravja in preprečevanje nalezljivih bolezni, zato otroke celo leto seznanjamo o pomembnosti osebne higiene. Navajamo jih na redno in pravilno umivanje rok in obraza, ter na uporabo papirnatih robčkov za brisanje nosu. V pomoč pri učenju pravilnega umivanja rok nam je film Čiste roke za zdrave otroke in druge dokumentarne oddaje na temo Zdravje.

Zavedamo se, da ima duševno zdravje velik vpliv na naše življenje, zato v skupinah ustvarjamo varno, zdravo, prijazno okolje, ki je spodbudno za otrokov razvoj in vpliva na pozitivne medsebojne odnose. Pozitivne medsebojne odnose krepimo z različnimi socialnimi igrami, pri katerih se otroci povezujejo, sodelujejo in spoznavajo drug drugega. Veliko pozornost namenjamo tudi čustvom, ki jih otroci spoznavajo preko slikanic. Z masažami, sprostitvenimi igrami in vizualizacijskimi zgodbami pa skrbimo za našo sprostitev.

Na naše zdravje ima velik vpliv tudi narava. V vseh letnih časih veliko časa preživimo v naravi, kjer otroci spoznavajo, raziskujejo in doživljajo naravo. Preko dejavnosti in igre otroci spoznavajo rastline, živali in njihov pomen za naše okolje.

V času zimskih počitnic, od 15.2. do 19.2.2021, smo igralnica 6 in 7, dali velik poudarek na temo zdravja, torej, kaj vse lahko naredimo za svoje zdravje.

Naš cilj je bil spodbujanje zdrave telesne aktivnosti otrok ter seznanitev z varnim vedenjem v skupini in spoznavanje pomena sodelovanja za naše dobro počutje in naše zdravje.

Ves teden smo izvajali aktivnosti na temo zdravje. Otroci so poslušali izmišljeno pravljico o dečku Niku, ki je zbolel. Po pripovedovani pravljici so se otroci aktivno vključevali v pogovor.  Skupaj smo izdelali plakat na temo, kaj vse lahko naredimo za svoje zdravje. Ogledali smo si kratko risanko z naslovom Kuža Pazi ohranja zdravje ter poučno oddajo Čiste roke za zdrave otroke (NIJZ). Vsako jutro smo se razgibali in prebudili svoje telo z gibalnimi minutkami  živalske telovadbe. Igrali smo se razne športne igre na travi in šolskem igrišču z različnimi športnimi pripomočki ter odšli na daljši orientacijski pohod z načrtom in nalogami.

Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in vodene dejavnosti. K motivaciji za njihovo izvajanje odločilno prispeva prijetno in zaupno vzdušje, v katerem otroci morajo imeti in imajo možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev nalog ter sprejemanja napak in neuspelih poskusov kot naravnega, večkrat tudi veselega, igrivega dela učenja.

Igralnica 6 in 7