• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Ritmično dopoldne v oddelku 11 (oktober 2020)

Ritem ima pomemben vpliv na vsesplošni otrokov razvoj. Zato je eden izmed najinih zastavljenih letnih ciljev tudi usvajanje ritma in igranje na ritmične inštrumente. Otroke sva v jutranjem krogu seznanili z inštrumentom, ki se imenuje cajon. Novinci so cajon videli prvič. Najprej sva na inštrument zaigrali midve, nato sva povprašali otroke, če bi tudi oni želeli igrati nanj. Zadržkov pred igranjem ni bilo, saj so vsi želeli igrati. Peli smo že poznane pesmice in deklamacije, ter se dopolnjevali z ritmom. Opazili sva, da imajo nekateri otroci že dobro razvit ritem. V prihodnje bova ritem vključevali v vsakodnevne dejavnosti, npr. na sprehodu, v gozdu bomo igrali na naravni material, ki ga najdemo (palčke, storži, želodi…).

Tara in Lilijana