• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Projekt Zdravje v vrtcu

UMIVANJE ZOBKOV

Z umivanjem zobkov smo pričeli v mesecu marcu po sprostitvi covid ukrepov. Otroci so si vsakodnevno umivali zobke po malici in to je postalo del dnevne rutine.

Otroci so si barvo zobne krtačke lahko izbrali sami (dodatna motivacija), pokazali sva jim kako si pravilno umivamo zobe in kako poskrbeti, da je krtačka vedno čista. Veliko pozornosti sva namenili čisti krtački za zobe, saj meniva, da je le ta osnova za higieno zob. Starejši otroci so bili pri umivanju zob in skrbi za čisto zobno krtačko že kar samostojni, mlajši pa so potrebovali nekaj najine pomoči.

Vsi otroci so za svoje zobke z veseljem skrbeli, z umivanjem ni imel nihče težav.

 

KATERA ROKA JE ČISTA ROKA?

V mesecu februarju nam je bilo posredovano gradivo oz. brošura z naslovom Spodbujanje dobre higienske prakse v vrtcu (ŠIPK). Sama brošura se nama je zdela zelo zanimiva in uporabna. V našem oddelku smo se podrobno seznanili z zgodbo Katera roka je čista roka?, ki jo je napisala Sanela Bešić. Gradivo sva natisnili, tako, da je bilo otrokom vedno dostopno (knjižni kotiček v igralnici). Vsebina slikanice nam je pomagala pri ozaveščanju in pravilnem umivanju rok – skrb za higieno rok. Čez celo vrtčevsko letu smo skrbeli za čiste roke in otroke spodbujali k pravilnemu umivanju rok. Ta slikanica je bila gradivo, ki nas je še dodatno motivirala in opomnila kako pomembno je, da skrbimo za čistočo rok.

 

VADBENA URA NA PROSTEM

V okviru sodelovanja s starši smo izvedli vadbeno uro na prostem (mesec maj 2022). Oče enega izmed dečkov, ki je vključen v našo skupino je pripravil res pestro vsebino za »športni dopoldan«. Otroke je na začetku zelo dobro motiviral in jim podaril kape za zaščito pred soncem. Otroci so razvijali svoje gibalne sposobnosti preko različnih gibalnih iger in izzivov (tekalne igre z barvnimi žogicami, želve za ravnotežje, metanje obročev na plastenke,….). Pripravil pa je tudi nekaj različnih poligonov, kjer so otroci preskakovali ovire, tekli »slalom«, hodili po štirih,… Otroci so bili ves čas zelo aktivni.

Čez celo leto smo izvajali vadbene ure na prostem in v igralnici. V našem oddelku smo se vsakodnevno posluževali še gibalnih minutk, ki smo jih v večini izvedli kar pred malico.

 

MASAŽA IN UMIRITEV

V mesecu maju sva otrokom predstavili košaro s pripomočki za masažo (različni vajlčki, čopiči, krtače,…). Ko so se  otroci seznanili z uporabo pripomočkov je postala masaža skoraj del dnevne rutine. Otroke sva masirali midve, otroci naju, otroci med seboj,…

Opazili sva, da masaža zelo dobro vpliva na razpoloženje otrok, zato sva jo vključili v tematski sklop »sproščeno poletje«. V okviru tega sklopa sva otrokom ponudili tudi umiritvene trenutke meditacije ob poslušanju različne glasbe za umiritev (zvoki koshi zvončkov, tibetanska glasba, glasba za meditacijo,…).  Lahko rečeva, da je bila razlika med prvo takšno umiritvijo ob glasbi in umiritvijo ob koncu sklopa, zelo velika.

V mesecu juniju smo se v našem oddelku seznanili še s tibetanskimi pojočimi posodami (terapevtsko glasbilo) in koshi zvončki. To »terapijo« nam je pripravila sodelavka, ki se s tem ukvarja v prostem času. Bilo je nekaj posebnega, nekaj drugačnega, nekaj čarobnega,…

 

GIBANJE IN IGRA V GOZDU

V našem vrtcu imamo to srečo, da je gozd le nekaj korakov stran. Čez celo vrtčevsko leto smo bili zelo aktivni na področju gibanja in raziskovanja gozda. Izvedli smo kar nekaj krajših in tudi daljših sprehodov (daljši sprehod ob reki Dravi, sprehod do lovske opazovalnice, sprehod do gozdnega roba,…).

Gozd smo obiskovali v vseh letnih časih. Tam so otroci sproščeno izvajali naravne oblike gibanja in razvijali svoje gibalne sposobnosti. V gozdu pa je potekala tudi prosta igra, vodene dejavnosti, raziskovanje,…