• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Kaj zmorem? (oddelek 11 – oktober 2020)

Otrokom sva pripravili plakat z naslovom Kaj zmorem? Namen plakata je, da otroci skozi vso leto spremljajo svoj napredek in da vidijo kaj že zmorejo. Zajeli sva vsa področja Kurikuluma za vrtce, kot so gibanje (ravnotežje, rokovanje s pisalom, škarjami, lepilom in žogo), jezik (samostojno pripovedovanje, deklamacije, rime, uganke, pripovedovanje zgodbe), matematika (sortiranje in razvrščanje), narava (oblačenje, slačenje, sezuvanje, obuvanje), umetnost (rokovanje s kredo, mivko, peskom, ples, ritem, igranje na male inštrumente, petje pesmic), družba (usvajanje pravil). Cilje sva prilagodili glede na starost in zmogljivost otrok. Na plakatu so tako narisani cilji in napisana imena otrok. Zraven svojih imen so otroci narisali še risbico. Plakat vsakodnevno vključujeva v dnevno rutino in izvajamo dejavnosti. Po opravljeni dejavnosti, npr. pripovedovanje zgodbe si otrok v svoj okvirček, kjer je podan cilj pripovedovanje zgodbe, zalepi nalepko. Tako otrok dejansko tudi vizualno spremlja svoj napredek in nalepke so odlična motivacija zanj. Otroci so plakat zelo dobro sprejeli in je dobra motivacija za vse.

Tara in Lilijana