• 02 88 79 579
 • vrtec@osradlje.si

Pevski zbor

ENOTA RADLJE

V otroškem pevskem zboru bodo v tem šolskem letu sodelovali otroci iz oddelkov 1, 5, 6, 7 (II. starostno obdobje). Spoznavali bodo enoglasne otroške pesmi, se ob petju gibali, poslušali glasbo in igrali na lastne in ritmične instrumente.

Pevske vaje bodo potekale ob spremljavi klavirja, občasno pa tudi s harmoniko in drugimi instrumenti.

Pevske vaje bodo potekale vsak četrtek od 8.00 do 8.30. ure v igralnici 7 (od oktobra 2015 do junija 2016).

Cilji katerim bomo  v tem šolskem letu sledili so:

Otroci:

 • se glasbeno ustvarjalno izražajo, pojejo in igrajo;
 • razvijajo elementarni glasbeni posluh (ritmični in melodični);
 • doživljajo in postopno ozaveščajo lastnosti tona;
 • razvijajo sposobnost doživljajskega in pozornega poslušanja glasbenih vsebin;
 • sodelujejo v oblikah individualnega in skupinskega muziciranja
 • si razvijajo glasbeni okus;
 • v skladu z svojimi zmožnostmi ustvarjajo glasbene in druge vsebine;
 • spoznavajo osnovni glasbeni besednjak (dirigiranje, imena instrumentov, glasno, tiho, hitro, počasi, glasba, pevec, pevski zbor, zborovodja,…);
 • spoznavajo otroška (lastna in ritmična glasbila), Orffova in druga glasbila;
 • se pripravljajo in navajajo na javno nastopanje.

PREDVIDENI NASTOPI ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016:

 • december 2015 – Predstavitev zbora v prazničnem času in sodelovanje z zunanjimi ustanovami (Dom Hmelina, MKC, …)
 • februar 2016 – Kulturni praznik – Kulturna prireditev v dopoldanskem času v vrtcu
 • marec 2016 – Prireditev za starše v popoldanskem času (k sodelovanju povabimo ostale skupine iz vrtca), obisk Doma Hmelina (med 8.3. in 25.3. 2016).

IZBOR PESMI:

 • tematika besedila po letnih časih;
 • naravni pojavi
 • pesmi o živalih;
 • okolje, v katerem živimo;
 • igrače;
 • pomembni dogodki (prazniki);
 • šaljivke;
 • nagajivke;
 • izštevanke;
 • pesmi domačih in tujih avtorjev;
 • ljudske;

PLAN DEJAVNOSTI:

 • izvajanje vaj za oblikovanje vokalov in dihalne vaje
 • petje pesmi (z vzgojiteljicama in samostojno)
 • poslušanje (različnih zvrsti glasbe)
 • igranje na lastne, improvizirane in ritmične instrumente.

Pevski zbor vodita Mojca Mošič in Maša Trojak

ENOTA VUHRED

Glasba je v času otroštva zelo pomembna. Z glasbo lahko otroku vnesemo v življenje radost in veselje, s pesmijo ga sproščamo, čustveno plemenitimo in bogatimo, mu razvijamo glasbene zmožnosti in vplivamo na razvoj otrokovih dispozicij za glasbo.

V šolskem letu bova pripravili pestre, zanimive, igrive ure, kjer bova otrokom  zbujali, razvijali, oblikovali veselje do glasbe.

Pevske vaje bodo potekale vsak torek od 7.45 do 8.30 v telovadnici OŠ Vuhred.

CILJI:

 • Razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti,
 • spodbujanje veselja in doživljanja do glasbe,
 • razvijanje interesa in želje po glasbenem udejstvovanju,
 • razvijanje glasbene občutljivosti.

VSEBINE:

 • Otrok s petjem, igranjem, poslušanjem in izmišljanjem glasbe glasbo doživlja, poustvarja, ustvarja, se z njo izraža in komunicira,
 • otrok posluša, posnema in razlikuje zvoke iz narave in okolja,
 • otrok poje ljudske in umetne pesmi v obsegu svojega glasu,
 • otrok izvaja ritmične vzorce z lastnimi instrumenti( ploskanje, topotanje, tleskanje, udarjanje..) in igranjem na male ritmične instrumente,
 • otrok petje in ritmično izreko spremlja z glasbili ali gibanjem,
 • otrok doživlja in opazuje igranje ter petje odraslega.

Pevski zbor vodita Sonja Gerhold in Petra Vollmaier.

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje