• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Bonton in pravila v oddelku 12

Kot dobra iztočnica o za pogovor nam je bila zgobica Ačiiiha! Bonton za vse živali (M. Kelly)

Preko različnih dejavnosti smo počasi osvajali in utrjevali naše znanje.

Bonton v igralnici – naš vrtec ima enotna pravila. Kar pomeni, da otroci preko piktogramov v vseh oddelkih spoznajo enota pravila.  Otroci so si še sami nato narisali, kako pa si oni predstavljajo pravila.

Pravilno brisanje nosu, kihanje in umivanje rok – v tem času še posebej pomembno. Dobro k tej temi je sovpadala zgodbica Nosne mucke napadajo (M. Podgoršek). Otroci so zgodbico zelo podoživeli, veliko so si iz pripovedovanja so si veliko zapomnili in spomnili prijatelje, kadar so »vratli po nosu«.

Bonton pri mizi – izdelali smo pogrinjke, ki so se izkazali za dobro stvari. Otroci imajo svoj prostor pri mizi, bistveno manj se prevračajo kozarci. Otroci ob tem utrjujejo tudi skrb za svoje stvari, saj po obedu za seboj počistijo in pospravijo pogrinjek.

Bonton v gozdu – veliko časa namenimo tudi igri in gibanju v gozdu. Kot dobra motivacijska pravljica je bila Spet zeleno (S. Benulič). Otrokom je bilo zanimivo, da so tudi v gozdu pravila. Čeprav so potem ugotovili, da jih že poznajo in jih ob obisku gozda upoštevajo.

Bonton v prometu – v času ko je bilo večina otrok doma, zaradi epidemije, sva otrokom preko spleta poslali kviz o bontonu v prometu. Ob vrnitvi v vrtec, smo se o kvizu ponovno pogovorili, rešili kviz, ter vso znanje obnavljali tudi v praksi na naših sprehodih.

Kviza si lahko ogledate tukaj: https://portalspv.avp-rs.si/novica?post=Kviz%20o%20bontonu%20v%20prometu%20na%20OS%20Radlje%20ob%20Dravi%20%E2%80%93%20enota%20Vuhred&fbclid=IwAR2lydtwIpTcq77UT_Gsm-9QRlGHMloEzCkZS9dBYU9DPUB-TouOAg9ByBI

 

Seznanjanje s pravili in bontonom se ne konča po obdelani temi. To bomo nadaljevali še vso leto.

 

Duška, Mojca in otroci